Home Photo-George-Doukas Photo-George-Doukas

Photo-George-Doukas

Composer Mikis Theodorakis’ stirring musical oratorio Axion Esti to lyrics by Nobel Prize-winning poet Odysseus Elytis will be presented in Australia.
4