Home Composer Mikis Theodorakis’ stirring musical oratorio Axion Esti to lyrics by Nobel Prize-winning poet Odysseus Elytis will be presented in Australia. Composer Mikis Theodorakis' stirring musical oratorio Axion Esti to lyrics by Nobel Prize-winning poet Odysseus Elytis will be presented in Australia.

Composer Mikis Theodorakis’ stirring musical oratorio Axion Esti to lyrics by Nobel Prize-winning poet Odysseus Elytis will be presented in Australia.

Composer Mikis Theodorakis' stirring musical oratorio Axion Esti to lyrics by Nobel Prize-winning poet Odysseus Elytis will be presented in Australia.
Photo-George-Doukas