Home European Commission Vice President Margaritis Schinas Aris Oikonomou AFP. European Commission Vice President Margaritis Schinas Aris Oikonomou AFP.

European Commission Vice President Margaritis Schinas Aris Oikonomou AFP.

European Commission Vice President Margaritis Schinas Aris Oikonomou AFP.
Margaritis Schinas.