Home protest protest

protest

protest
Metropolitan Church Theotokos Spileotissa
Greece Same Sex Marriage