Home Olga Kefalogianni met with Kyriakos Pierrakakis. Photo Greek Tourism Ministry. Olga Kefalogianni met with Kyriakos Pierrakakis. Photo Greek Tourism Ministry.

Olga Kefalogianni met with Kyriakos Pierrakakis. Photo Greek Tourism Ministry.

Olga Kefalogianni met with Kyriakos Pierrakakis. Photo Greek Tourism Ministry.
Greek Education Minister Kyriakos Pierrakakis and Greek Tourism Minister Olga Kefalogianni. Photo Greek Tourism Ministry.