Home Prime Minister Kyriakos Mitsotakis attends the parliamentary vote on same-sex marriage in Athens, February 15, 2024. Photo Angelos Tzortzinis, AFP. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis attends the parliamentary vote on same-sex marriage in Athens, February 15, 2024. Photo Angelos Tzortzinis, AFP.

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis attends the parliamentary vote on same-sex marriage in Athens, February 15, 2024. Photo Angelos Tzortzinis, AFP.

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis attends the parliamentary vote on same-sex marriage in Athens, February 15, 2024. Photo Angelos Tzortzinis, AFP.
Metropolis Seraphim of Piraeus. Photo Ekathimerini.