Home Interior Minister, Niki Kerameus presented an amendment to the postal voting bill on Monday. Photo Ekathimerini InTimeNews. Interior Minister, Niki Kerameus presented an amendment to the postal voting bill on Monday. Photo Ekathimerini InTimeNews.

Interior Minister, Niki Kerameus presented an amendment to the postal voting bill on Monday. Photo Ekathimerini InTimeNews.

Interior Minister, Niki Kerameus presented an amendment to the postal voting bill on Monday. Photo Ekathimerini InTimeNews.