Home Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (L) and European Commission President Ursula von der Leyen (R). Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (L) and European Commission President Ursula von der Leyen (R).

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (L) and European Commission President Ursula von der Leyen (R).

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (L) and European Commission President Ursula von der Leyen (R).
European Commission President Ursula von der Leyen
5967259-1568×1046-1