Home Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (L) and Cyprus’ President Nikos Christodoulides (R). Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (L) and Cyprus' President Nikos Christodoulides (R).

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (L) and Cyprus’ President Nikos Christodoulides (R).

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (L) and Cyprus' President Nikos Christodoulides (R).