Home Quartz crystal. Photo Victoria Zoina Quartz crystal. Photo Victoria Zoina

Quartz crystal. Photo Victoria Zoina

Pearl necklace. Photo Victoria Zoina
Apostolos doorway. Photo Victoria Zoina (2)