Home Kostas Karamarkos put forward a motion. Kostas Karamarkos put forward a motion.

Kostas Karamarkos put forward a motion.

Greek Community of Melbourne AGM
Kostas Karamarkos peruses the GCM Annual report with Michaelis Michael.
PwC partner and auditor George Sagonas accountant Manuel Tsimiris Dr Marinis Pirpiris Nikos Koukouvitakis Bill Papastergiadis and Nick Dallas