Home GOCSA President Peter Gardiakos with SA BEST Frank Pangallo, visual artist Calliope Iconomacou, Marathonas Council Mayor Stergios Tsirkas and Council delegates. GOCSA President Peter Gardiakos with SA BEST Frank Pangallo, visual artist Calliope Iconomacou, Marathonas Council Mayor Stergios Tsirkas and Council delegates.

GOCSA President Peter Gardiakos with SA BEST Frank Pangallo, visual artist Calliope Iconomacou, Marathonas Council Mayor Stergios Tsirkas and Council delegates.

GOCSA President Peter Gardiakos with SA BEST Frank Pangallo, visual artist Calliope Iconomacou, Marathonas Council Mayor Stergios Tsirkas and Council delegates.
The-memorial-was-held-at-the-Koimisis-tis-Theotokou-Church-Mati