Home Kalymnian Australians at Charmian Clift’s Kalymnos, Gleebooks (L to R Maria Fotoulis, Nadia Wheatley, Yannis Mallikourtis, George Anezis, Poppy Fotoulis, Voula Anezis, James Anezis). Photo Effy Alexakis. 2222 Kalymnian Australians at Charmian Clift's Kalymnos, Gleebooks (L to R Maria Fotoulis, Nadia Wheatley, Yannis Mallikourtis, George Anezis, Poppy Fotoulis, Voula Anezis, James Anezis). Photo Effy Alexakis. 2222

Kalymnian Australians at Charmian Clift’s Kalymnos, Gleebooks (L to R Maria Fotoulis, Nadia Wheatley, Yannis Mallikourtis, George Anezis, Poppy Fotoulis, Voula Anezis, James Anezis). Photo Effy Alexakis. 2222

Kalymnian Australians at Charmian Clift's Kalymnos, Gleebooks (L to R Maria Fotoulis, Nadia Wheatley, Yannis Mallikourtis, George Anezis, Poppy Fotoulis, Voula Anezis, James Anezis). Photo Effy Alexakis.
Nadia Wheatley’s talk on Kalymnos at Gleebooks