Home ECCV 50th Anniversary 6 ECCV 50th Anniversary 6

ECCV 50th Anniversary 6

Peter Doukas, Con Pagonis, Rita Theophanous, George Lekakis, Eddie Micallef, Mike Zafiropoulos, Voula Messimeri, ECCV CEO Mo Elrafihi, Bill Papastergiadis, Victoria Kyriakopoulos, Theo Theophanous and George Papadopoulos
ECCV 50th Anniversary.2