All photos copyright The Greek Herald / Takis Triadafillou